Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine
http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=113385

Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks ning omavalitsuse nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine
http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=132023

Anija valla elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine Anija ja Aegviidu valla ühinemise ning valla nime eelistuse osas
http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=134952

Õiend Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=137446

Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu kinnitamine
http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=137652

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=137615