Anija valla konkursi "Aasta tegu ja aasta tegija" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise korraga saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/428122022021.