Loomisel on uus Anija valla konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord! 

 

Kui sul on ettepanekuid, siis ootame neid 5. detsembrini.

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 sätestab võimaluse korraldada kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

Käesoleva määruse eesmärk on väärtustada ja tunnustada silmapaistvamaid inimesi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid Anija vallas eelneva aasta jooksul oma valdkonnas, neid, kes on ühiskondliku tegevusega silma paistnud, aidanud kaasa valla või mõne valla eluvaldkonna arengule või toonud Anija vallale kui paikkonnale tuntust. Teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks.

Käesoleva määruse eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud arendusjuht Janne Kallakmaa (tel. 619 9025, 5820 0239, janne.kallakmaa@anija.ee) koostöös vallavalitsuse vallasekretär Heldi Laks (619 9001, 5551 1866, heldi.laks@anija.ee)

 

Eelnõu sisu

Selleks, et märgata valla elukeskkonna arengusse panustanud inimesi ja organisatsioone, on Anija vallavalitsus alates 2015. aastast korraldatud konkurssi „ANIJA VALLA AASTA TEGIJA … ". Esimestel aastatel tunnustati silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone 9 kategoorias, alates 2020. aastast lisandus aasta noor ja alates 2022. aastast lisanduvad haridustegu ja keskkonnategu-  kokku on 12 kategooriat: 

1) Aasta ettevõtja tegu

2) Aasta vabaühenduse tegu

3) Aasta vabatahtlik

4) Aasta säde

5) Aasta haridustegu

6) Aasta noor

7) Aasta noorsootöö tegu

8) Aasta küla või kogukond

9) Aasta kultuuripärl

10) Aasta sporditegu

11) Aasta keskkonnategu

12) Aasta tegu

 

Siiani puudus konkursi „Anija valla aasta tegu ja aasta tegija" korraldamise ja võitja tunnustamise kord". Eelnõu vajadus tekkis asjaolust reguleerida konkursi korraldamist sisulisemalt nt. kuidas ja kes kuulutab konkursi avatuks, kuidas ja kes saab ettepanekuid teha, kuidas toimub hääletamine ning kes ja kuidas määratakse konkursi võitjad.

 

Korra järgi toimub konkurss igal aastal ning selle kuulutab välja Anija Vallavalitsus korraldusega.

Ettepanekuid aasta tegijate ja aasta tegu määramiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused olenemata elukohast. Taotlused, mis peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kandidaadi nõusolekul märgitakse avaldusele ka kandidaadi valikul antud kontaktandmed. Taotlused tuleb esitada Anija Vallavalitsusele kuni kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist elektrooniliselt e-posti aadressile: anija@anija.ee või selleks ettenähtud elektroonsele lingile. Kavas on luua kandidaatide esitamise vormid Anija valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Esitatud kandidaadid avalikustatakse valla veebilehel ja sotsiaalmeedias, seejärel valitakse nende seast igas kategoorias Anija valla aasta tegija elektroonilise hääletamise teel. Hääletada saab üks isik üks kord.

Konkursi võitjad ja aunimetuste määramise otsustab Anija Vallavalitsus korraldusega. Anija Vallavalitsusel on põhjendatud kaalutlustel õigus tunnistada mõnes kategoorias konkurss nurjunuks ning jätta aunimetused määramata.

Konkursi võitjaid tunnustatakse ja antakse auhinnad üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul avalikul üritusel Anija vallas. Teade tunnustamise ja auhindade üleandmise kohta avaldatakse ajalehes Sõnumitooja ja internetis Anija valla veebilehel ning sotsiaalmeedias.