Anija valla aukodanikud

2023
 

Vabatahtlikuna tehtud töö ja kogukonna tegevustesse panustamise eest. Tunnustus anti üle Andrus Oleski perekonnale.

 
Seoses pikaajalise panusega põllumajandusvaldkonna juhtimisse ja arengusse.
 
2022
 
Pikaajalise panuse eest hariduselu edendamisesse.
 
2020
Pikaajalise panuse eest Kehra linna ja Anija valla arengusse.
 
Pikaajalise panuse eest Eesti terviseradade rajamisel ja tervislike eluviiside kujundamisel.
 
2019
Suure panuse eest Anija valla hariduselu edendamisel Anija Algkooli juhina, Anija mõisakompeksi hoidmise ja säilitamise ning Eesti riikluse hoidmise eest Anija Muinsuskaitse Seltsi liikmena.
 
2017
Pikaajalise Anija valla kohaliku elu edendamise eest.
 
Pikaajalise tulemusliku töö eest Kehra linnalasteaed „Lastetare" juhtimisel.
 
2015
Pikaajalise panuse eest laste ja noorte sporditegevuse arendamisel ning Kehra kooliga seonduva spordielu teabe kogumise eest.
 

2014 Lea Poola

Kehra Nuku asutamise ja nukuteatri pikaajalise juhtimise eest
 

2013 Urmas Laanem
Kehra ja Anija valla sporditegevuse pikaajalise arendamise ja toetamise eest.

 

2011 Valdo  Praust

Eesti mõisaportaali loomise ja Eestimaa mõisatest raamatute kirjutamise eest

 

2009 Olaf-Gunnar Schmeidt

Pikaajalise looduskaitsealase silmapaistva tegutsemise eest Eestis

 

2008 Jüri Lepp

Pikaajalise silmapaistva tegutsemise ja märkimisväärsete tulemuste eest Spordiklubi Kehra Käsipall esindusmeeskonna peatreenerina

 

2008 Ülle Raud

Vabariikliku noorte instrumentaalansamblite ja orkestrite konkurssfestivali loomise ja läbiviimise eest ning Carl Orffi muusikapedagoogika tutvustamise ja juurutamise eest Eestis

Kehra linna aukodanikud (1994-2002)

Linna erilise austuse avalduse ja väljapaistvate teenete eest

 

1)      2001 Leida Kork, Kehra Keskkooli õpetaja

2)      2001 Mai Luurmees, Kehra linna apteegi proviisor

3)      2002 Elvi Maisa, Kehra Kunstidekooli endine direktor

Aegviidu valla aukodanikud (1999-2017)

1999

Otto Neudorf

Teenete eest Aegviidu valla kultuuri- ja spordielu edendamisel.

1999

Valentine Tartu

Teenete eest Aegviidu valla kultuurielu edendamisel.

1999

Elli Toomvap

Teenete eest Aegviidu valla kultuurielu edendamisel.

1999

Pekka-Leander Jaakola

Teenete eest Aegviidu valla majanduselu toetamisel.

2001

Inna-Mai Algma

Kultuuri- ja hariduselu edendamise eest ning Aegviidu Kooli muuseumi rajamise eest.

2003

Lembit Vahtre

Teenete eest Aegviidu valla kultuuri- ja haridusseltsi edendamisel.

2004

Elvi Arukaevu

Teenete eest Aegviidu valla kultuuri- ja hariduselu edendamisel.

2005

Hele Rei

Teenete eest Aegviidu kultuurielu edendamisel.

2006

Elfriede Porkveli

Teenete eest Aegviidu valla hariduselu edendamisel.

2007

Aleksander Soitu

Teenete eest Aegviidu valla arengus.

2009

Hilda Tammer

Vallapoolse erilise austuse avaldusena.

2011

Aino Kübar

Teenete eest seoses kauaaegsekultuuri- ja haridustegevusega omavalitsuse tasandil.

2012

Tija-Inta Vaikre

Vallapoolse erilise austuse avaldusena.

2015

Reet Purre 

Aegviidu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

2017

Maie Murakas

Aegviidu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

2017

Anne Loik

Aegviidu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.