Hariduse eeskirjad ja korrad

 

Aegviidu Kooli põhimäärus

 

Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava 2020 - 2025
Aegviidu Mesitaru Lasteaia põhimäärus

 

Alavere Põhikooli arengukava 2021 - 2025
Alavere Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Alavere Põhikooli põhimääruse kinnitamine

 

Anija Valla Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine
Anija Valla Keskraamatukogu põhimäärus

 

Anija Valla Lasteaiad arengukava aastateks 2020 - 2025
Anija Valla Lasteaiad põhimäärus

 

Anija Valla Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

 

Anija valla noortekogu põhimäärus

 

Kehra Gümnaasiumi arengukava 
Kehra Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Kehra Gümnaasiumi põhimäärus

 

Kehra Kunstidekooli põhimäärus
Kehra Kunstidekooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord
Kehra Kunstidekooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused
Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine