Avalikustamised

Keskkonnaload

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AS-i keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-217188 muutmise taotluse. Dokumentidega saab tutvuda: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=Horizon&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_public_status=YM&proceeding_id=23787

 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud KMG OÜ poolt esitatud Raudoja liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr HARM-095 muutmise taotluse. Dokumentidega sab tutvuda: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=kmg%20o%C3%BC&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_public_status=YM&proceeding_id=24074