Purgitava reovee vastuvõtutingimused Aegviidu alevis

Alates 1. veebruarist 2018 a. on kehtestatud purgitavale reoveele järgmised vastuvõtutingimused:

       

  • Purgitava reovee vastuvõtukoht on Aegviidu alevik, Aegviidu reoveepuhasti, Jaama tn 13b.
  • Purgitakse ainult Aegviidu alevi reovee kohtkäitlusrajatistes tekkinud reovett.
  • Purgimise teenust osutav ettevõtja (purgija) peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu OÜ Velko AV-ga, kelle hallatavasse reoveepuhastisse reovesi purgitakse. Mittelepingulistelt purgijatelt reovett vastu ei võeta.

·         Ettevõtja on kohustatud väljastama purgimise teenust ostvale kliendile iga kord dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

·         Purgida on võimalik tööpäevadel kella 8:00-16:00. Eelnevalt ühendust võtta Aegviidu reoveepuhasti operaatori Lembit Ratas`ega, telefon nr 55647244.

  • Purgimisauto mahalaadimisvoolik peab olema varustatud vastava otsiku-kiirliitmikuga. Purgitav reovesi peab auto paagist väljuma isevoolselt. Vooliku tühjaks puhumine ei ole lubatud, kuna see muudab purgitava reovee lugeja töökõlbmatuks. Purgitud reovee arvestus toimub induktsioonhulgamõõturi abil.
  • Arvestades Aegviidu reoveepuhasti jõudlust, ei saa purgitava reovee kogus olla rohkem kui 20 m3/ööpäevas
  • Purgijale saadetakse uue kalendrikuu alguses koos arvega andmed eelneva kalendrikuu jooksul purgitud reovee koguse kohta.

 

Nõuded purgitavale reoveele:

·         Purgida võib olmereovett. Maksimaalne kuivaine sisaldus reovees 6%.

·         Purgitavas reovees ei tohi olla suurema kui 80 mm läbimõõduga võõriseid.

·         Keelatud on purgida kõrge rasvasisaldusega reovett.

 

Aegviidu alevikus purgitava reovee hinna kehtestamine

 

Alates 1. veebruarist 2018 on Aegviidu alevi, Jaama tn 13b, reoveepuhastisse purgitava reovee hind järgmine:

1m3 purgitud reovett maksab 1,9149 €/m3, millele lisandub käibemaks 0,3830 €/m3, kokku hind koos käibemaksuga 2,2979 €/m3.

Aegviidu alevis osutab reovee purgimisteenust Hunting Grupp OÜ. Ettevõtte asukoht on Kaalepi külas Järvamaal ja kontaktisikuks on Valeri Homin (tel. 527 6087).

 

Aegviidu alevikus purgitava reovee hinna kehtestamine

 

Alates 1. veebruarist 2018 on Aegviidu alevi, Jaama tn 13b, reoveepuhastisse purgitava reovee hind järgmine:

1m3 purgitud reovett maksab 1,9149 €/m3, millele lisandub käibemaks 0,3830 €/m3, kokku hind koos käibemaksuga 2,2979 €/m3.