Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

 

Projekti peamised tegevussuunad:

 • Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks
  • varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;
  • väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;
  • olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;
  • integreeritud teenuste arendamine ja disain.
 • Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine
  • koolitusprogrammi väljatöötamine;
  • spetsialistide koolitamine ja õppereisid.
 • Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule.

 

 

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 244 807 eur

Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

 

 

Toetuse saaja: Raasiku vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja kontaktisik: Juta Asuja, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Raasiku Vallavalitsus juta.asuja@raasiku.ee

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee, 5096324

Anija valla kontaktisikMarge Raja, abivallavanem, marge.raja@anija.ee, 619 9005