Õppusel harjutavad Eesti-, Sloveenia- ja Leedu õhutulejuhid õhk-maa operatsioonide protseduure. Õppuse põhitegevus toimub Kaitseväe keskpolügooni ja Rakvere piirkonnas, kui taevas lendavad Ameerika...

15-19.08.2022 ajavahemikul 10:00-21:00 toimub õppuse Furious Wolf raames Eesti õhuruumis tihedam lennutegevus

Õppusel harjutavad Eesti-, Sloveenia- ja Leedu õhutulejuhid õhk-maa operatsioonide protseduure. Õppuse põhitegevus toimub Kaitseväe keskpolügooni ja Rakvere piirkonnas, kui taevas lendavad Ameerika...

Anija valla arendusjuhina: teed koostööd ettevõtjate ja ettevõtlike inimestega, mille eesmärgiks on Anija valla kui äärmiselt soodsa ettevõtluspiirkonna propageerimine ja ettevõtete...

Anija Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusjuhi ametikohale

Anija valla arendusjuhina: teed koostööd ettevõtjate ja ettevõtlike inimestega, mille eesmärgiks on Anija valla kui äärmiselt soodsa ettevõtluspiirkonna propageerimine ja ettevõtete...

Esmaspäev 08. august   Kell 13.00 osaleb vallavanem Riivo Noor Riikliku Kriisikomisjoni koosolekul gaasi varustuskindluse ja hetkeolukorra teemadel.   Teisipäev 09....

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 08.08. - 14.08.2022

Esmaspäev 08. august   Kell 13.00 osaleb vallavanem Riivo Noor Riikliku Kriisikomisjoni koosolekul gaasi varustuskindluse ja hetkeolukorra teemadel.   Teisipäev 09....

2. augustil viiakse Kaitseväe keskpolügooni kohal läbi õhk-maa laskeharjutusi koostöös Ühendkuningriikide kopteriüksusega helikopteritel Chinook. Lennud on planeeritud toimuma ajavahemikul kell...

Õhk-maa laskeharjutused Kaitseväe keskpolügoonil

2. augustil viiakse Kaitseväe keskpolügooni kohal läbi õhk-maa laskeharjutusi koostöös Ühendkuningriikide kopteriüksusega helikopteritel Chinook. Lennud on planeeritud toimuma ajavahemikul kell...

Anija Vallavalitusus võõrandab elektroonilisel enampakkumisel Paasiku külas asuva Lao kinnistu, katastritunnusega 14101:001:0390, pindalaga 5895 m 2 , sihtotstarve: üldkasutatav maa....

ANIJA VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL PAASIKU KÜLAS PAIKNEVA LAO KINNISTU

Anija Vallavalitusus võõrandab elektroonilisel enampakkumisel Paasiku külas asuva Lao kinnistu, katastritunnusega 14101:001:0390, pindalaga 5895 m 2 , sihtotstarve: üldkasutatav maa....

Teisipäev Kell 10.00 osalevad abivallavanem Priit Vabamäe ning ehitus- ja hankespetsialist Viljo Leis Aegviidu Tervisedepoo hoone garantiitööde ülevaatusel.   Puhkused  ...

Anija Vallavalitsuse eelinfo 25.07 - 31.07.2022

Teisipäev Kell 10.00 osalevad abivallavanem Priit Vabamäe ning ehitus- ja hankespetsialist Viljo Leis Aegviidu Tervisedepoo hoone garantiitööde ülevaatusel.   Puhkused  ...

PUHKUSED 30.06. - 18.07.2022 puhkab abivallavanem Priit Vabamäe. 01.07. - 22.07.2022 puhkab arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu. 04.07. - 24.07.2022 puhkab maa- ja...

Eelinfo 18.07 - 22.07.2022

PUHKUSED 30.06. - 18.07.2022 puhkab abivallavanem Priit Vabamäe. 01.07. - 22.07.2022 puhkab arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu. 04.07. - 24.07.2022 puhkab maa- ja...

RMK annab teada, et teostab terviseradade laiendamist ja korrastustöid Kehra piirkonnas ajavahemikul 25.07 - 08.08.2022. Raietöid tehakse aladel, mis ei ole vääriselupaigad.

RMK alustab lähiajal Kehra terviseradade hooldustöödega

RMK annab teada, et teostab terviseradade laiendamist ja korrastustöid Kehra piirkonnas ajavahemikul 25.07 - 08.08.2022. Raietöid tehakse aladel, mis ei ole vääriselupaigad.

Peamised tööülesanded : Sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine ja toetuste arvestamine (riiklik toimetulekutoetus, hooldajatoetus jt omavalitsuse toetused). Abistab isikuid...

ANIJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÄISKOHAGA TÖÖLE SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI

Peamised tööülesanded : Sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine ja toetuste arvestamine (riiklik toimetulekutoetus, hooldajatoetus jt omavalitsuse toetused). Abistab isikuid...

Sinu rolliks direktorina on: lasteaia juhtimine ja igapäevategevuse korraldamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga; lasteaia pidev arendamine. Oled...

OTSIME ASUTUSELE ANIJA VALLA LASTEAIAD DIREKTORIT

Sinu rolliks direktorina on: lasteaia juhtimine ja igapäevategevuse korraldamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga; lasteaia pidev arendamine. Oled...

Igal vallal või linnal peab olema arengukava, nii näeb seadus ette. Arengukava on omavalitsuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument....

ANIJA VALLA 2021-2027 ARENGUKAVA LÄBIVAATAMINE

Igal vallal või linnal peab olema arengukava, nii näeb seadus ette. Arengukava on omavalitsuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument....

Neljapäev 14. juuli   Kell 08.30 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Priit Vabamäe, finantsjuht Liivi Hansen ja referent Ilsia Väli. Lisainfo...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 11.07. - 17.07.2022

Neljapäev 14. juuli   Kell 08.30 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Priit Vabamäe, finantsjuht Liivi Hansen ja referent Ilsia Väli. Lisainfo...

Töö kirjeldus: korraldab ja juhib kultuurikeskuse igapäevategevust; koordineerib Anija valla külade kultuuri- ja rahvamajade tööd; korraldab ülevallalisi suurüritusi ja...

ANIJA VALLAVALITSUS OTSIB PÕHIKOHAGA TÖÖTAJAT ANIJA VALLA KULTUURIKESKUSE JUHATAJA ametikohale

Töö kirjeldus: korraldab ja juhib kultuurikeskuse igapäevategevust; koordineerib Anija valla külade kultuuri- ja rahvamajade tööd; korraldab ülevallalisi suurüritusi ja...

Anija Vallavalitsus korraldab Anija valla kodulehel Anija valla jäätmekava 2022-2027 avaliku väljapaneku 6. juulist kuni 19. juulini 2022.  Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel...

Anija valla jäätmekava 2022-2027 avalik väljapanek

Anija Vallavalitsus korraldab Anija valla kodulehel Anija valla jäätmekava 2022-2027 avaliku väljapaneku 6. juulist kuni 19. juulini 2022.  Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel...

Teisipäev 05. juuli   Kell 09.00 osaleb vallavanem Riivo Noor Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul Kehra noortekeskuses. Kell 14.00 toimub Soodla-Kõrvemaa kergliiklustee...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 04.07. - 10.07.2022

Teisipäev 05. juuli   Kell 09.00 osaleb vallavanem Riivo Noor Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul Kehra noortekeskuses. Kell 14.00 toimub Soodla-Kõrvemaa kergliiklustee...

Peamised tööülesanded: Korraldab hariduse, noorsoo ja kultuuri valdkonna alaseid omavalitsuse kohustusala tegevusi. Valdkondlike analüüside, arengusuundade ja eesmärkide kavandamine...

ANIJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÄISKOHAGA TÖÖLE HARIDUS- JA KULTUURIJUHI

Peamised tööülesanded: Korraldab hariduse, noorsoo ja kultuuri valdkonna alaseid omavalitsuse kohustusala tegevusi. Valdkondlike analüüside, arengusuundade ja eesmärkide kavandamine...

Kolmapäev 29. juuni   Kell 08.30 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Priit Vabamäe, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks....

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 27.06. - 03.07.2022

Kolmapäev 29. juuni   Kell 08.30 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Priit Vabamäe, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks....

Anija vallavalitsusel on kombeks õppeaasta lõppedes tänada ja tunnustada tublisid õpilasi. Selleks, et me teaksime, kes tänukingituse välja on teeninud, tuleb õpilasel endal või lapsevanemal...

Õpilaste tunnustamine

Anija vallavalitsusel on kombeks õppeaasta lõppedes tänada ja tunnustada tublisid õpilasi. Selleks, et me teaksime, kes tänukingituse välja on teeninud, tuleb õpilasel endal või lapsevanemal...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 72