« Tagasi

Anija Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusjuhi ametikohale

Anija valla arendusjuhina:

 • teed koostööd ettevõtjate ja ettevõtlike inimestega, mille eesmärgiks on Anija valla kui äärmiselt soodsa ettevõtluspiirkonna propageerimine ja ettevõtete toomine Anija valda;
 • vastutad valla arengukava, -projektide ning -programmide koostamise ning projektide elluviimiseks võimalikke rahastusallikate leidmise eest ja selle järjepidev uuendamine;
 • omad ülevaadet valla allasutuste ja valla osalusega ettevõtete arendustegevusest ning hoiad silma peal, et sel oleks ühisosa valla arendusplaaniga;
 • teed koostööd Anija vallas tegutsevate vabaühendustega ning nõustad neid projektitaotluste koostamise osas;
 • esindad Anija valda turismi- ja ettevõtlusvõrgustikes, et edendada Anija valla ettevõtlust ja turismi.

 

Sobid ametikohale, kui:

 • Sul on suurepärased koostöö tegemise oskused, sest Sinu töö tulemus sõltub paljuski vallavalitsuse struktuuriüksuste, allasutuste, volikogu komisjonide ja teiste organisatsioonidega koostöö tegemisest;
 • Sul on kõrgharidus või pikaajaline edukate projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus koos keskharidusega;
 • hea pingetaluvus; algatusvõime, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt;
 • valdad eesti keelt väga heal tasemel kõnes ja kirjas ning vähemalt ühte võõrkeelt kõnes ja kirjas.

 

Kasuks tuleb, kui:

 • Sul on varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või ettevõtluses.

 

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses, kus Sul on võimalus oma ideedega kaasa lüüa ja neid ellu viia;
 • toetavat ja koostöövalmis meeskonda;
 • igakülgset abi sisse elamisel ning võimalust osaleda koolitustel.

 

Kontaktisik: vallavanem Riivo Noor, riivo.noor@anija.ee, tel 619 9004 või 508 8236.

Kandideerimiseks esita oma elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga cvkeskus.ee kaudu hiljemalt 23. augustiks 2022.

Tööle asumine esimesel võimalusel.