« Tagasi

Oodatakse ettepanekuid Soodla-Pillapalu kergliiklustee rajamiseks

Anija Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Soodla-Pillapalu kergliiklustee rajamiseks.  Anija vallavalitsus kavandab kergliiklustee rajamist Soodla veehoidlast Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse kergliiklusteeni paralleelselt riigi maantee T13 Jägala-Käravete teega. Käesolevaga kavandatava kergliiklustee peamiseks eesmärgiks on asendada Soodla harjutusvälja rajamisega Pillapalu külas suletavaid ja häiritavaid metsateid, mis on seni aktiivselt kasutusel olnud. Projekteeritava tee koridori pikkus on ligikaudu 14 km.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.06 - 30.06 2022 Anija valla veebilehel anija.ee. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil anija@anija.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.06.2022.

Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 1.juulil (e-post anija@anija.ee). Avalik istung toimub 05.07.2022 kell 14.00 Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks.

Täiendav info ja küsimused: arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu (inga.vainu@anija.ee.ee, 5272963).