« Tagasi

ANIJA VALLA 2021-2027 ARENGUKAVA LÄBIVAATAMINE

Igal vallal või linnal peab olema arengukava, nii näeb seadus ette. Arengukava on omavalitsuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, laenude võtmisele jne. Kõikidel inimestel on võimalus olla kaasatud arengukava uuendamisse ja teha ettepanekuid dokumendi täiendamiseks. Loe meie valla arengukava https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/0202/1010/Arengukava.pdf# ja anna teada, mida võiksime veel valla arenguks kavandada. Ettepanekud arengukava täiendusteks on oodatud 3. augustini e-postile anija@anija.ee või valla veebilehe kaudu.