« Tagasi

Kutse Anija Vallavolikogu istungile

Anija Vallavolikogu korraline 12. istung toimub

22. septembril 2022 kell 9.00 Anija vallavalitsuse volikogu saalis.

 

Päevakorra projekt:

  1. Määruse eelnõu „Anija valla jäätmekava aastateks 2022-2027" II lugemine - Priit Vabamäe

       1.2 Infopunkt „Korraldatud jäätmevedu Anija vallas"  - Kristo Rossman

  1. Määruse eelnõu „Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022 -2025" I lugemine - Priit Vabamäe
  2. Määruse eelnõu „Anija valla arengukava aastateks 2021-2027" II lugemine - Riivo Noor
  3. Otsuse eelnõu „Anija Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 11 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine" - Jaanus Kalev
  4. Otsuse eelnõu „Enampakkumise tulemuste kinnitamine" - Priit Vabamäe
  5. Otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Raudoja II uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta" II lugemine - Priit Vabamäe
  6. Määruse eelnõu „Aegviidu Rahvamaja põhimäärus" I lugemine - Tiina Silem
  7. Muud teated

Jaanus Kalev

volikogu esimees

 

Istungil menetluses olevad eelnõud on leitavad Anija valla avalikus dokumendiregistris.