« Tagasi

Anija Vallavalitsus teatab avatud menetlusest Anija valla Aegviidu alevi Ranna tee 1, 3, 6, 8, 19 ja 20 kinnistutel projekteerimistingimuste andmisel Tagajärve kinnistu detailplaneeringu muutmiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 23.11.2022 – 04.12.2022 Anija valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil anija@anija.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 04.12.2022.

Asja arutamise avalikul istungil osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 05.12.2022 (e-post anija@anija.ee). Avalik istung toimub 06.12.2022 kell 14.00 Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks. Täiendav info ja küsimused: arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu, inga.vainu@anija.ee.ee, 5272963 .