« Tagasi

Anija vallavalitsus otsib põhikohaga teenistujat finantsjuhi ametikohale

Peamised tööülesanded:

 • raamatupidamise korraldamine asutuses;
 • Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia koostamine, konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine;
 • finantsalaste vallavalitsuse ja volikogu eelnõude ettevalmistamine;
 • raamatupidajate töö korraldamine ja täitmise kontrollimine lähtudes kehtivatest raamatupidamisalastest õigusaktidest ja raamatupidamise sise-eeskirjast;
 • hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja finantstegevuse kontrollimine;
 • saldo- makse- ja eelarveandmiku esitamine rahandusministeeriumile;
 • valla tütarettevõtjate raamatupidamise korraldamine;
 • vallavalitsuse struktuuriüksuste, hallatavate asutuste, volikogu komisjonide ja muude organisatsioonidega koostöö tegemine.

Sobid ametikohale, kui:

 • omad kõrgharidust raamatupidamise või finantsjuhtimise valdkonnas;
 • orienteerud oma töövaldkonna õigusaktides;
 • omad otsustusvõimet, oled kohuse- ja vastutustundlik;
 • hea väljendamis- ja suhtlemisoskus, oskus oma arvamusi ja seisukohti motiveerida ning informatsiooni edastada;
 • hea pingetaluvus, algatusvõime, oskus planeerida tööprotsessi ja meeskonnatööd;
 • valdad eesti keelt väga heal tasemel kõnes ja kirjas, vene keele oskust suhtlustasemel.

Kasuks tuleb Sinu:

 • Sul on varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses või riigi ametiasutuses;
 • omad kogemust audiitoritega suhtlemisel.

Pakume Sulle:

 • head töökeskkonda suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses, kus Sul on võimalus oma ideedega kaasa lüüa ning neid ellu viia;
 • toetavat ja koostöövalmis meeskonda;
 • motiveerivat töötasu ja igakülgset abi sisse elamisel.

kandideerimiseks palun esita oma cv ja motivatsioonikiri läbi cv-keskuse (www.cvkeskus.ee) hiljemalt  16. juuniks 2024.

Tööaeg: täistööaeg .

Lisainfo: Riivo Noor tel 508 8236