Kehra sotsiaalkeskus pakub tööd

Kehra Sotsiaalkeskus võtab tööle perevanema abilise, kelle peamine ülesanne on perevanema toetamine laste hooldamisel ja perekodu korrashoidmine.

Rohkem infot Kai tel 5332 8474, kai.viirmann@anija.ee

 

Kehra Sotsiaalkeskus võtab tööle perevanema asendaja puhkuste ajaks. Töötamine ühe nädala kaupa. Vajalik perevanema koolituse läbimist tõendav dokument. Rohkem infot Kai tel 5332 8474, kai.viirmann@anija.ee