Anija vallavalitsus võtab tööle finantsjuhi

Peamised ülesanded on:

 • raamatupidamise korraldamine asutuses
 • Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia koostamine, konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine
 • finantsalaste vallavalitsuse ja volikogu eelnõude ettevalmistamine
 • raamatupidajate töö korraldamine ja täitmise kontrollimine lähtudes kehtivatest raamatupidamisalastest õigusaktidest ja raamatupidamise sise-eeskirjast
 • hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja finantstegevuse kontrollimine
 • saldo-, makse- ja eelarveandmiku esitamine Rahandusministeeriumile
 • valla tütarettevõtjate raamatupidamise korraldamine
 • vallavalitsuse struktuuriüksuste, hallatavate asutuste, volikogu komisjonide ja muude organisatsioonidega koostöö tegemine

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus raamatupidamise või finantsjuhtimise valdkonnas
 • teadmised oma töövaldkonna õigusaktides
 • otsustusvõime ja kohuse- ning vastutustunne
 • hea väljendus- ja suhtlemisoskus, oskus oma arvamusi ja seisukohti põhjendada ning informatsiooni edastada
 • hea pingetaluvus, algatusvõime, oskus planeerida tööprotsessi ja meeskonnatööd
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasemel
 • hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses või riigi ametiasutuses
 • suhtlemiskogemus audiitoritega

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses, kus Sul on võimalus oma ideedega kaasa lüüa ning neid ellu viia 
 • toetavat ja koostöövalmis meeskonda
 • Motiveerivat töötasu ja abi sisseelamisel
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust
 • osalist kaugtöö võimalust

Kandideerimiseks esitage oma CV ja motivatsioonikiri CV Keskuse kaudu 26. juuliks 2024.
Täiendav informatsioon vallavanem Riivo Noor (telefon: 508 823 6, e-post: riivo.noor@anija.ee). 
Ootame kandidaati tööle esimesel võimalusel täistööajaga

Anija Valla Kultuurikeskus võtab tööle Kehra ja Aegviidu piirkonna kultuurijuhi

Kas oled see, kes suudab muuta kultuurielu särtsakaks ja meeldejäävaks? Kas armastad korraldada üritusi, mis panevad inimesi naeratama ja kaasa elama? 
Kui jah, siis otsime just SIND meie kultuurijuhiks Kehra ja Aegviidu piirkonda. 
 

Peamised tööülesanded:

 • mõelda välja ja ellu viia ägedaid kultuurisündmusi - olgu need kontserdid, festivalid või kogukonna sündmused
 • teha koostööd kohalike talentidega ja tuua lavale parimad etteasted
 • juhtida piirkonna kultuurielu
 • hallata eelarvet ja tagada, et igal aastaajal oleks piisavalt kultuurisündmusi
 • turundada sündmusi nii, et kogu Anija vald elaks neile kaasa
 • olla kogukonna süda ja hind, kes suudab inimesed kokku tuua

Sobid kultuurijuhiks, kui Sul on:

 • eelnev töökogemus kultuurikorralduses või sarnases valdkonnas
 • kogemus kultuurisündmuste korraldamises ja juhtimises
 • suurepärane organiseerimisvõi ja särav loovus
 • suhtlemisoskus, mis suudab sulatada isegi kõige tõsisemad näod
 • julgust ja pealehakkamist - sa ei karda suuri väljakultseid
 • väga hea eesti keele oskus ja suhtlustasandil teiste võõrkeelte oskus

Omalt poolt pakume:

 • võimalust muuta Anija valla kultuurimaastikku mitmekesisemaks
 • tööd, mis pole kunagi igav - iga päev on uus seiklus! 
 • konkurentsivõimelist palka ja võimalust pidevalt areneda
 • paindlikku tööaega ja osalist kaugtöö võimalust

 

Lisainfo Anija Valla Kultuurikeskuse juhataja Veiko Veiert (telefon: 515 8124, e-post: kultuurikeskus@anija.ee). 

Avalduse esitamise tähtaeg: 25. august 2024. 

 

Kehra Gümnaasium pakub tööd

Aegviidu Kool pakub tööd

 

Aegviidu Kooli lasteaiapere ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat.

Sulle meeldib tegutseda koos lastega ehk teisisõnu:

 • viia läbi lasteaialaste igapäevast õppe- ja kasvatustööd
 • abistada ja motiveerida lapsi
 • kujundada lastele turvaline ja toetav kasvukeskkond

Meie ootused sulle:

 • oled sõbralik ja hooliv
 • soovid ise õppida ning väärtustad koostööd
 • sul on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid
 • valdad eesti keelt väga hästi nii kõnes kui kirjas

Meie pakume sulle:

 • paindlikku tööaega
 • toetavat ja sõbralikku töökollektiivi
 • võimalusi enesearenguks

Ootame sinu elulookirjeldust ja sooviavaldust aadressile kool@aegviidu.edu.ee hiljemalt 22.07.2024

Küsimustele vastab Annike Soodla telefonil 5551 5849

Tööle asumise aeg: 1. august 2024.