Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Anija vallavalitsus on saanud Keskkonainvesteeringute Keskuselt rahastuse „Raudteeliikluse arendamise ja erinevate liikumisviisidega ühendamine" meetmest, millega toetati projekti „Kehra raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega" summas 784 509.00 eurot.  Anija vald lisas omaosalusena 188 491,00 eurot.
Projekti käigus on uuendatud raudteepeatuse ühendamine muude transpordiliikidega. Selleks on ehitatud ja rekonstrueeritud kergliiklusteed, rajatud on parklad autodele ja jalgratastele ning ehitatud on ka uus Jaama tänava bussipeatus. Samas on kogu ala kaetud ka uue tänavavalgustusega.

Täpsem loetelu teostatud töödest:

1.      Raudteepeatuse juurdepääsuteede remontimine 1415 meetrit

2.      Kergliiklusteede ehitamine 1637 meetrit
         Kergliiklusteede remontimine 345 meetrit

3.      Autoparkla ehitus 64 kohta

4.      Jalgrattaparkla ehitus 42 kohta

5.      Paigaldatud tänavavalgustuspunktid 79 tk 

6.      Renoveeritud tänavavalgustuspunktid 2 tk

7.      Bussipeatuse  rajamine 1 

Anija vald seadis eesmärgiks integreerida erinevaid liikumisviise, tagada Kehra raudteepeatuse parem ligipääsetavus erinevatele transpordiliikidele ning suunata vallarahvast ja külastajaid kasutama keskkonnasõbralikku transporti.
 
Teostatavate tegevuste asukoht ja etapid on ära toodud järgneval joonisel 1.
 
 
 
Projektiga kaasnevad ehitustööd on lõpetatud 10.2016.