Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Anija Vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise lahendused Anija valla elanikele" 47 299 euroga biojäätmete kompostrite ja konteinerite ostuks. Projekti kogumaksumus on 63 917,12 eurot. Kokku soetatakse 260 kompostrit ja 3 konteinerit.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.