SisuAkadeemia koolitused noortele

NB! Viimast korda!

SisuAkadeemia LIVE-koolitused noortele

Anija vallavalitsus koostöös kuue kohaliku omavalitsusega Harjumaal (Rae, Viimsi, Jõelähtme, Raasiku, Kose vallad ning Maardu linn) viivad läbi uut ja innovaatilist noorteinfo valdkonna projekti nimega SisuAkadeemia. Eelpool nimetatud omavalitsused moodustavad Harju kööstöögrupi (Harju KTG).

Projekti eesmärk on noorteinfo jõudmine oma sihtgrupini läbi nende kanalite ja platvormide, mida noored igapäevaselt kasutavad ning jälgivad. Selleks loodi youtube keskkonda igale Harju kööstöögrupi (Harju KTG) omavalitusele noorte oma kanal, mis toodab noorteinfo kvaliteetset sisu.

 

Alaeesmärk on koolitada noori pädevateks sisuloojateks, kes edastavad oma piirkonna noortele suunatud informatsiooni oma youtube kanali kaudu. Noored jõuavad edaspidi erinevate noorsootöö tegevustesse just nende kanalite kaasabil, kus tulevastest ja toimunud sündmustest avaldatakse videoklippe, vloge ning muid põnevaid noori huvitavaid teemasid. SisuAkadeemia tegevus pakub noortele võimaluse saada uusi teadmisi ja omandada tulevikuks uusi kasulikke oskusi. Antud tegevuse kaasabil saab pakkuda noortele uusi väärtusi nagu esinemisoskus, monteerimine, sisuloomine, loomingulisus, eetika ning tehnika- ja digipädevuse omandamine ja arendamine.

 

Koolituse läbiviimiseks ja info loomiseks sai iga Harju KTG noortekeskus (19 noortekeskust) endale vajaliku tehnika, mis tagavad noorele võimaluse ka koolituse lõppedes sisuloomega jätkata. Lisaks tõstab sellel koolitusel osalemine ka noortekeskuste noortejuhtide digipädevust (macOS operatsioonisüsteemi-, kaamera- ja droonikoolitus).

Noorsootöö tegevused tuuakse noortele lähemale, kaasates neile mentoriks ja koolitajaks Eestis ja noorte seas tuntud suure jälgijaskonnaga youtuber Martti Hallik ning teisi tehnilise valdkonna spetsialiste nagu Rando Mere, Karola Koopuu ja Aleksandr Tokarev.

 

2020. aasta kevadine SisuAkadeemia koolitus toimub noortele viimast korda ja seda otseülekannetena ehk LIVE-koolitustena. Koolitustsükli jooksul toimub üks inspireeriv sissejuhatav koolitus, 9 LIVE-koolituskohtumist ja 2 youtuberi mentorlust. Droonilennutamise praktiline osa toimub peale eriolukorra lõppemist. 

Noortekeskustes on olemas kohapealne koolitatud mentor (noortejuht vms), kes jääb oma grupile nõuandjaks.

Esimestes toimuvates töötubades koostatakse tööplaan, mida viiakse ellu järgmiste nädalate jooksul. Edasistel kohtumisel vaadatakse üle filmitud materjalid, monteeritakse ja avalikustatakse lõpuks noorte youtube kanalil.

 

SisuAkadeemia projekti tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

 

Koolitusele saab registreerida siit

 

 

LIVE-koolitused: https://sisuakadeemia.television.ee

Sissejuhatav koolitus esmaspäeval 4. mail kell 16

Praktilised koolitused teisipäeviti alates 5. maist:

Venekeelsed koolitused kell 14 ja kell 17

Eestikeelsed koolitused kell 15:30 ja kell 18:30

 

SisuAkadeemia projektijuht

Tuuliki Rohtla

526 6071

tuuliki.rohtla@anija.ee