Anija valla teenetemärk

2022

Anne Tammaru 

Pikaajalise panuse eest hariduselu edendamisesse Anija vallas.

Enn Pung

Tulemusliku töö eest Anija valla ehitus-, majandus- ja elukeskkonna arendamisel.

Marje Ott

Tulemusliku töö eest perearstina Anija vallas.

Maire Post

Tulemusliku töö eest laste- ja perearstina Anija vallas.

Natalija Jakovenko

Tulemusliku töö eest perearstina Anija vallas.

2021

Jüri Kurik

Üle 20 aastase järjepideva ja tulemusliku tegevuse eest Osaühingu KURIK juhtimisel.

Virve Jõerand

Üle 30 aastase järjepideva ja tulemusliku tegevuse eest Soodla Kaupluse OÜ juhtimisel.

Ingmar Kuusik

Üle 20 aastase järjepideva ja tulemusliku tegevuse eest Soodla Kaupluse OÜ juhtimisel.

2020

Aili Pürjema

Aegviidu piirkonna kogukonna sidususe hoidmise, elanikkonnale vajaliku informatsiooni jagamise ja abi eest.

Anna Nilisk

Vetla, Voose ja Alavere piirkonna kogukonna ja kultuuri eestvedamise ning arendamise eest.

2019

Maire Lahtmets

Suureks eeskujuks olemise eest kogukonnale tervisliku eluviisi propageerijana ja suure panuse eest noortespordi arendamisel.

Rain Lahtmets

Suureks eeskujuks olemise eest kogukonnale tervisliku eluviisi propageerijana ja Tallinna orienteerumise neljapäevakute traditsiooni algatamise eest.

2018

Renna Reisi

30 aasta jooksul noorte vallakodanike kasvatamise, nende maailmavaate ja väärtushinnangute kujundamise eest Alavere Põhikoolis

Tõnis Väli

Pikaajalise Anija valla ja Aegviidu valla juhtimise eest

2017

AS Yeari järjepidevuse ja tulemusliku tegevuse eest 20 aasta jooksul

A-Vorst OÜ arendamisel ja tulemusliku tegevuse eest 20 tegevusaasta jooksul
 
2016
Tulemusliku töö eest perearstina Anija vallas
 
2015
Panuse eest Anija valla laste ja noorte sportliku maailmavaate kujundamisel ning raamatu „Kehra spordi lugu 1947-2012" koostamisel.
 

2014

Sirje Põlendik

Harrastusteater Kehra Nukk pikaajalise juhtimise eest ja seoses Kehra Nukk 50. aastapäevaga

 

Rain Oks

OÜ Velko AV väga eduka juhtimise ja valla vee-, kütte- ja soojamajanduse arendamise eest

 

2013

Sonny Aswani
"Horizon" Tselluloosi ja Paberi AS eduka majandamise eest.

 

2012

Jüri Lillsoo

Pikaajalise Kehra linna ja Anija valla juhtimise ja arendamise eest.

 

2011

Ago Pärnamäe

Valla avalike ja kultuuriürituste toetamise ja sponsoreerimise ning põllumajanduse arendamise eest

 

2010

Leho Trolla

Anija valla heakorra arendamise ja piirkonna veekogude kalavarude taastamise eest

 

2009

Ants Miidla

Piirkonna koduloolise materjali talletamise eest

 

2008

Maimu Lass

Omaalgatusliku looduse õpperadade rajamise ja taastamise eest

 

2008

Elga Aru

Käsitöömeistrina on kandnud edasi Eesti rahvakultuuri

Kehra linna teenetemärk (1994-2002)

Kehra linnale osutatud teenete eest

  1. 2001 Aino Kukk, Kehra Keskkooli õpetaja
  2. 2001 Osvald Praust, Kehra TPK  TKO juhataja
  3. 2001 Oleg Semenjuk, Laimik OÜ juhatuse esimees
  4. 2002 Milvi Mänd, endine kultuurijuht, volikogu liige
  5. 2002 August Piibor, pensionär, TPT tööline