« Tagasi

Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2022. aastal

Anija Vallavalitsus palub Sul osaleda Anija valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus. Sarnane uuring viidi Anija vallas läbi 2011. ja 2017. aastal.

Täites järgneva küsimustiku, annad Anija vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.

Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Küsimustik on viiele erinevale sihtrühmale. Palun vali õige küsimustik allolevast loetelust:

1. Küsimustik 7-12-aastastele noortele SIIN

2. Küsimustik 13-19-aastastele noortele SIIN

3. Küsimustik 20-26-aastastele noortele SIIN

4. Küsimustik noortega töötavatele spetsialistidele SIIN

5. Küsimustik Anija valla noorteühendustele SIIN

 

Sinu arvamus on Anija valla jaoks väga oluline!

 

Küsimustele saad vastata kuni 11. aprillini 2022.

 

Küsimused on esitatud 2020-2022 aastate kohta.

Küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 15-20 minutit.

Uuringu kontaktisik on abivallavanem Marge Raja (marge.raja@anija.ee, telefon 619 9005, 512 5245).