« Tagasi

Anija Vallavalitsus teatab avatud menetlusest

Anija Vallavalitsus teatab avatud menetlusest Anija valla Kehra linna Tuleviku tn 15 kinnistul projekteerimistingimuste andmisel üksikelamu püstitamiseks:

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22. veebruarist kuni 5. märtsini Anija valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil anija@anija.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 5. märts.

Asja arutamise avalikul istungil osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 6. märtsil aadressil anija@anija.ee. Avalik istung toimub 7. märtsil kell 14.00 Anija vallamajas aadressil F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks. Lisainfo arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainult aadressil inga.vainu@anija.ee või tel 527 2963).