« Tagasi

Anija vallavolikogu 8. istung toimub neljapäeval, 17.aprillil 2014 algusega kell 9.00

Austatud volikogu liige!

Anija vallavolikogu  8. istung toimub neljapäeval, 17.aprillil 2014 algusega kell 9.00  Anija mõisas

Päevakorra projekt:

1.      Turvalisus Anija vallas. Politsei esindaja

2.      SA Anija Mõisa Haldus tegevusest. Arvi Karotam, Kaiti Kartusov

3.      OÜ Velko AV  tegevus ja tuleviku plaanid.Urmo Sitsi, Rain Oks

4.      Üldplaneeringu ülevaatamine. Urmo Sitsi

5.      Vallavara müük otsustuskorras (Kehra linn Tisleri tn 1a krt 1 ja 5). Urmo Sitsi

6.      Vallavara võõrandamine (Skoda Oktavia) Urmo Sitsi

7.      Kooli tn 14a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine.Urmo Sitsi

8.      Seisukoht keskkonnakompleksloa muutmise kohta. Urmo Sitsi

9.      Voose küla Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju starteegilise hindamise algatamata jätmine. Urmo Sitsi

10.  Korruptsioonivastase seaduse rakendamine. Annika Voosel

11.  Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine . Annika Voosel

12.  Anija valla sotsiaaleluruumide arendusplaan. Marge Raja

13.  Teated.

*Järgmine volikogu istung  22.05 kell 9.00 Kehras volikogu istungite saalis

Jaanus Kalev

Volikogu esimees