Sotsiaalministeeriumilt vaimse tervise teenusetoetus

Sotsiaalministeerium eraldas Anija vallale toetust 3850 eurot vaimse tervise teenuste osutamiseks septembrist kuni detsembrini 2021. aastal. Teenusetoetusega viidi läbi Gordoni perekool lastevanematele ja käivitati lastevanemate tugigrupp, mis jätkub ka järgmisel aastal.

Gordoni perekool

Alates pandeemia algusperioodist on lapsevanemad pidanud toime tulema uute väljakutsetega (distantsõpe, kodukontor, võimalusel lasteaia lapse kodus hoidmine jmt). Sellisest uuest elukorraldusest tulenevalt on peredes märgatavalt suurenenud peretülide arv, oskamatus oma lastele pakkuda parimaid vanemlikke suhteid. Pandeemia perioodil pole kahe aasta jooksul koolitusi lapsevanematele Anija vallas korraldatud. Perekooli eesmärgid:

  • Parendada kuni 10-aastaste laste lapsevanemate teadmisi, hoiakuid ja suhtlemisoskusi laste kasvatamisel ning toimetulekut peresuhetega.
  • Leevendada COVID-19 pandeemiast tekkinud lapsevanema psühholoogilist distressi ja parandada tema toimetulekut/heaolu.

Tegemist on individuaalsetele muutustele suunatud tegevusega, millel on vaimse tervise ennetav mõju, st ennetab murede ja probleemide tekkimist või süvenemist lastega peredes.

 

Lastevanemate tugigrupp

Viimased kaks õppeaastat on olnud lapsevanematele stressirohked. Pole toimunud kontaktseid kohtumisi lasteaia rühma- või kooli klassikoosolekutel. Paljud lapsevanemad tunnevad jõustatust ja abi eelkõige läbi kontaktsete kohtumiste. Kuna probleemid võivad olla kuhjunud, siis nende süvenemise ennetamiseks saavad vanemad tugigruppi tulla. Tugigrupp ei eelda pidevat osalemist, vaid osalemist siis kui lapsevanem tunneb sellekohast vajadust. Kuna tugigrupis osalemise võimalus on kord nädalas, siis esmane abi ja tugi on kiirelt kättesaadav. Tugigrupis osalemine aitab kaasa ka piirkonna kogukonna õlg-õla tundele ja kogukonna sidususele. Anija vallas ei ole viimase viie aasta jooksul lastevanemate tugigruppi olnud. Tugigrupi eesmärgid:

  • Jõustada lapsevanemaid COVID-19 pandeemia perioodil tekkinud probleemidest ja stressist ülesaamiseks.
  • Harida osalejaid nende endi ja nende laste psüühikahäiretest.
  • Jagada osalejatele teadmisi, kuidas iseenda ja oma laste probleemidega valutumalt hakkama saada.
  • Mõjutada ja parendada osaleja enda rahulolu- ja õnnetunnet.
  • Tagada läbi heaolu tunde tekkimise perekonna siseste omavaheliste suhete ja perekonna väliste suhete parem toimimine ühiskonnas tervikuna.