« Tagasi

Teade Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise kava projekti valmimisest

RMK tänab kohalikku kogukonda Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid  ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://media.rmk.ee/files/Aegviidu_ettepanekud_15.03.22.pdf.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on koostatud Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsa majandamise kava projekt aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://media.rmk.ee/files/Aegviidu_Lauassaare_ja_Pukimae_tervise_ja_matkaradade_riigimetsa_kava_projekt_15.03.2022.pdf.

Koostatud Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsa majandamise kava projektile oodatakse kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 5. aprilliks 2022. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad.

Lisaks on planeeritud korraldada uus koosolek, kus saab juba kava projekti ehk kinnitamata kava arutada, aprillis kui lumi on niivõrd sulanud, et saaks ka metsa minna ja läbi rääkida, kuidas raietöid kohalike igapäevaseid tegemisi võimalikult vähe häiriks. Koosoleku toimumise infost teavitame eraldi.