« Tagasi

VALLA ARENGUKAVA UUENDAMINE

VALLA ARENGUKAVA UUENDAMINE

Igal aastal toimub valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine. Arengukavas on välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. Eelarvestrateegia on finantsplaan nende tegevuste elluviimiseks.

MIKS ON KOHALIKUL OMAVALITSUSEL VAJA ARENGUKAVA?

Kõige pealiskaudsem vastus sellele küsimusele on, et omavalitsuse arengukava on Eestis seadusega sätestatud ja seadusetähte tuleb täita, on see asja üks – õiguslik pool. Kuid teine – sisuline pool – hõlmab arengukava protsessilise käsitluse ja selle tulemusena loodava arengukava kvaliteedi, mis saab põhineda kogukonna enese sisemisel initsiatiivil ja saavutustahtel.

Valla elanikul on võimalus ja õigus olla kaasatud valla arengusse ning arengukava uuendamisse. Selleks saad teha ettepanekuid dokumendi täiendamiseks. Tutvu valla arengukava , investeeringute kava ja valla eelarvestrateegiaga  ning anna teada, mida võiksime veel valla arenguks kavandada. Ettepanekud arengukava täiendusteks on oodatud 3. augustini e-postile anija@anija.ee või valla veebilehe kaudu.