Noorsootöö kvaliteedi uuring 2022

Ajavahemikul 7. märtsist kuni 11. aprillini 2022 viidi läbi Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamise küsitlus Anija valla 7-26-aastaste noorte hulgas nendele arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu kohta. Uuringust võttis osa 375 noort üle kogu valla. Küsitluse viisid läbi Aegviidu Põhikool, Alavere Põhikool ja Kehra Gümnaasium. Küsitluste tulemuste kokkuvõtted on tehtud Anija Valla Noortekeskuse poolt.

Küsitlused viidi läbi 7-12 aastaste noorte hulgas (206 vastajat), 13-19-aastaste noorte hulgas (160 vastajat), 20-26-aastaste noorte hulgas (9 vastajat), noorsootöötajate hulgas (49 töötajat) ja noorteühingute hulgas (4 ühingut).  

Lisainfo:

Tiina Silem

Haridus- ja kultuurijuht

Anija Vallavalitsus

53015837

 

Noorsootöö kvaliteedi hindamise raames läbiviidud uuringu tulemused:

Noorsootöö kvaliteedi uuring 2017

Ajavahemikul 17. aprill - 1. juuli 2017 toimub Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamine. Ühe osana hindamisest viiakse noorte ja noorsootöötajate seas läbi noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuring. 
 
Uuringus osaledes annad Anija vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu just Sinule. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Küsimustik on anonüümne ja võtab aega keskmiselt 10-15 minutit. Küsitlusele saab vastata kuni 3. maini 2017.
 
Ankeedid noortele on jagatud vanuse järgi kahte gruppi: 7-12 aastased ja 13-26 aastased
 
Noorsootöötaja all mõistetakse kõiki noorsootöö kutsealal tegutsevaid spetsialiste olenemata nende organisatsioonist, tööandjast või palgast. Enamlevinud ametinimetused: noorsootöötaja, ringijuht, treener, huvijuht, laagrikasvataja, laagri juhataja, noorteinfo spetsialist, huvihariduse spetsialist, noortekeskuse juhataja, noorsootöö spetsialist, noortevaldkonna koolitaja jne. 
 
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda alates 1. juunist 2017 Anija Vallavalitsuse kodulehe.
 
 
Noorsootöö kvaliteedi hindamise raames läbiviidud uuringu tulemused:
 
 
 

Anija valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu uuring 2011