Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetus

 

Eesmärk: tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kogueelarve: 9 481 546 eurot

Meetme raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks. 

    Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskus

 

 

Anija vald osales 01.07.2020 - 31.01.2021 projektiga „Eluaseme füüsiline kohandamine Anija vallas", meetme „2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" III voorus, mille abil teostati üks eluaseme kohandus Aegviidu alevis ja üks Kehra linnas toetussummaga 6 954,46 eurot, millele vald lisas omafinantseeringu. Projekti kogumaksumus oli 12 092,04 eurot.

 

Anija vald osales 19.03.2018-15.06.2018 projektiga "Eluaseme füüsiline kohandamine Anija vallas", meetmes "2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" I voorus, mille abil teostati ühe eluaseme kohandus Kehra linnas toetussummaga 4 492,08 eurot, millele vald lisas omafinantseeringu. Projekti kogumaksumus oli 5 616,00 eurot.