Vallavalitsuse ajutised ja alalised komisjonid

24.05.23

Aastainventuuride alaline komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 Priit Vabamäe (esimees)

619 9015

priit.vabamae@anija.ee

Martin Mändla (aseesimees)

619 9020

martin.mandla@anija.ee

Ülle Köster (varade eest vastutav raamatupidaja) 619 9003 ulle.koster@anija.ee

 

 

 

Aastainventuuride ajutine komisjon

 

   
Ilsia Väli 619 9023 ilsia.vali@anija.ee

Kristiina Kari

619 9002

kristiina.kari@anija.ee

Kalev Laast

619 9017

 

kalev.laast@anija.ee

Kristel Lään 605 1776

kristel.laan@anija.ee

Evelin Kolbak 619 9022

evelin.kolbak@anija.ee

Airi Hõrrak 619 9006 airi.horrak@anija.ee
Inga Vainu 619 9016

inga.vainu@anija.ee

Anne Ruus 619 9026 anne.ruus@anija.ee

Anne Klettenberg

6199007 anne.klettenberg@anija.ee
Mait Paasik 6199021 mait.paasik@anija.ee

Mairit Margat

6199011 mairit.margat@anija.ee
Maire Sikkar 6199013 maire.sikkar@anija.ee
Kristiina Kari 6199002 kristiina.kari@anija.ee
Martin Mändla 6199020 martin.mandla@anija.ee

 

Korterikomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 Priit Vabamäe (esimees)

619 9015

priit.vabamae@anija.ee

Ilsia Väli

619 9023

ilsia.vali@anija.ee

Airi Hõrrak

619 9006

airi.horrak@anija.ee

Martin Mändla

619 9020

martin.mandla@anija.ee

Kai Viirmann

602 0048

sotsiaalkeskus@anija.ee

Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsusse tulnud korteri üürile palumise avalduste läbivaatamine ja seisukoha võtmine, arvestuse pidamine vallale kuuluvate korterite osas ning nende staatuse ja saatuse määramise osas ettepanekute tegemine otse vallavalitsusele.

 

Ehituskomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Priit Vabamäe (esimees)

619 9015

priit.vabamae@anija.ee

Inga Vainu

619 9016

inga.vainu@anija.ee

Kalev Laast

5125243

kalev.laast@anija.ee

Mait Paasik

53338408

 

mait.paasik@anija.ee

Martin Mändla 512 5244 martin.mandla@anija.ee
Mihhail Lopatkin 5551 2773 mihhail.lopatkin@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne on:

Kontrollida Anija valla haldusterritooriumil kasutusele võetavate ehitiste ja rajatiste seadustes kehtestatud nõuetele vastavust; teha ettepanekuid pädevatele institutsioonidele kehtestatud nõuete täitmiseks; eelnõude koostamine; komisjon võib algatada vallavalitsuse määruste ja otsuste eelnõusid ning teha ettepanekuid muude dokumentide koostamiseks.

 

Kultuuri- ja vabaajakomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Janne Kallakmaa (esimees)

619 9025

janne.kallakmaa@anija.ee

Liivi Hansen

512 5241

liivi.hansen@anija.ee

Peep Kask 5551 1088

peepkask78@gmail.com

Martin Kuivallik 508 9729 martin.kuivallik@eesti.ee
Kaisa Tamkivi 5698 5559 kaisatamkivi@gmail.com
     
Anne Oruaas 5340 2876 anneoruaas@kehrajaam.ee
     

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud mittetulundusühingute, sihtasutuste jms orgianisatsioonide poolt esitatud rahalisi taotlusi: kontrollib nende vastavust nõuetele, eraldatud summade sihipärast kasutamist ja kasutamise kohta esitatud aruandeid.

 

 

Sotsiaalkomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Marge Raja (esimees)

512 5245

marge.raja@anija.ee

Kai Viirmann (aseesimees) 602 0048 Ei avaldata

Janne Kuuskla

Ei avaldata

Ei avaldata

Svetlana Lass 619 9008

svetlana.lass@anija.ee

Tiina Nõlvak 580 70078 Ei avaldata

Milvi Mänd

Ei avaldata

Ei avaldata

Malle Pilve Ei avaldata Ei avaldata

 

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud valla kodanike sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise avaldusi; valla ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks otsuste tegemine; tegutseda viisil, mis aitaks kaasa valla kodanike igapäevaeluga toimetulekul.

 

 

Laste ja perede komisjon (alaline)

 

Liikmed Telefon E-post
Marge Raja (esimees) 512 5245                marge.raja@anija.ee
Svetlana Lass (aseesimees) 619 9008 svetlana.lass@anija.ee
Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee
Tiina Silem 53015837 tiina.silem@anija.ee
Kristiina Püi 5561 5413 kristiina.pyi@anija.ee
Jeleva Vorna Ei avaldata jelena.vorna@kehtatk.ee
Rita Sepp Ei avaldata rtsepp@gmail.com
Jaana Kuuspalu  Ei avaldata jaana.kuuspalu@politsei.ee
Kairi Kilp Ei avaldata eripedagoog@avl.ee
Liina Jõe Ei avaldata liina@avl.ee
Kadri Lehtsalu Ei avaldata kadri.lehtsalu@alavere.edu.ee

Komisjoni ülesanne:

Hinnata, ennetada ja toetada laste õiguste ja heaolu tagamist Anija vallas ning vajadusel osaleda juhtumipõhiste keeruliste otsuste langetamisel.

 

 

Anija valla kriisikomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Riivo Noor (komisjoni esimees)

508 8236

riivo.noor@anija.ee

Martin Kuivallik (esimene aseesimees)

 

 

 Jaanus Jaago (teine aseesimees)

 

jaanus.jaago@rescue.ee

Heldi Laks (komisjoni sekretär), asendaja Kristiina Kari

5551 1866

heldi.laks@anija.ee

Lilja Piibeleht-Tarassov (teabekorraldaja), asendaja Janne Kallakmaa

529 6711

 

 lilja.piibeleht-tarassov@anija.ee

Erik Jüriöö (päästetööde toetuse korraldaja), asendaja Indrek Laaneveer

 

erik.jurioo@velko.ee

Ago Pärnamäe (tehnilise toetuse korraldaja), asendaja Jaanus Kalev

510 0612

 ago.parnamae@gmail.com

Kalev Laast (evakuatsioonikorraldaja), asendaja Priit Vabamäe

512 5243

kalev.laast@anija.ee

Mait Paasik (transpordikorraldaja), asendaja Priit Vabamäe

5333 8408

mait.paasik@anija.ee

Airi Hõrrak (majutuskorraldaja), asendaja Marianne Leis

5551 1944

airi.horrak@anija.ee

Martin Mändla (varustuskorraldaja), asendaja Jaan Takk

512 5244

martin.mandla@anija.ee

Marge Raja (sotsiaalvaldkonna korraldaja), asendaja Kristel Lään 512 5245 marge.raja@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Kriisikomisjon  on Anija Vallavalitsuse  alaline komisjon, mille eesmärgiks on vallavalitsusele seadustega pandud pääste-, hädaolukorraks valmisoleku- ja kriisireguleerimisalaste kohustuste täitmise korraldamine Anija vallas.

 

Hajaasutuse programmi toetuste komisjon (ajutine)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 Priit Vabamäe (esimees)

619 9020

priit.vabamae@anija.ee

 Evelin Kolbak (aseesimees)

58189033

evelin.kolbak@anija.ee

Kalev Laast

512 5243

kalev.laast@anija.ee

Mait Paasik

619 9021 mait.paasik@anija.ee

Liivi Hansen

512 5241

 liivi.hansen@anija.ee

Inga Vainu 527 2963 inga.vainu@anija.ee
Ilsia Väli 555 11 877 ilsia.vali@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Komisjoni ülesandeks on vallavalitsusele laekunud taotluste läbivaatamine toetuse saamiseks hajaasustuse programmist ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele otsus(t)e langetamiseks taotlus(t)e rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

 

 

Riigihangete komisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Kalev Laast (esimees)

5125243

kalev.laast@anija.ee

Riivo Noor (aseesimees)

5088236

riivo.noor@anija.ee

Heldi Laks

55511866

heldi.laks@anija.ee

Liivi Hansen

5125241

liivi.hansen@anija.ee

 

 

 

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsuse poolt korraldavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamine.