ANIJA VALLAVALITSUS RAJAS KEHRASSE LEADER PROGRAMMI ABIL MADALSEIKLUSPARGI
Anija vallavalitsus rajas PRIA elukeskkonna arendamise meetme toetuse abiga Kehrasse madalseikluspargi.
Anija valla keskusesse, Kehra linna südamesse pargi alale rajati madalseikluspark, mis loob võimaluse värskes õhus aktiivselt aega veeta igas vanuses inimestele. Looduskaunist parki läbiv Jägala jõgi ja kõrval asuv lastemänguväljak koos madalseikluspargiga moodustavad multifunktsionaalse piirkonna vabaaja veetmiseks nii suurtematele kui väiksematele pereliikmetele. Rada koosneb 17 erinevast mängust, kahest redelist ja laskumisest, mis on jagatud kolmeks raskustasemeks: 1)lihtne, 2)keskmine ja 3)keeruline.
Projekti kogumaksumus oli 22 722,60 eurot. Sellest LEADER toetus 14 980,95 eurot.
 

ANIJA VALLAVALITSUS RAJAS ALAVERRE LEADER PROGRAMMI ABIL MULTIFUNKTSIONAALSE VEESILMA

Anija vallavalitsus rajas PRIA  elukeskkonna arendamise meetme toetuse abiga Alaverre mitmeotstarbelise veesilma.
Alavere mõisa pargis asuva tiigi veetaset reguleeriv lüüs oli amortiseerunud ja tiik veetaimi täis kasvanud. Tiik puhastati veetaimedest, süvendati ja rajati supluskoht. Lüüs on rekonstrueeritud ning rajati ka päris uus tuletõrje veevõtukoht.

Projekti kogumaksumus oli 98 163,24€. Sellest LEADER toetus 64% ehk 62 824,45€ ja Anija valla omafinantseering 35 338,79€.

 

 

 

ANIJA VALLAVALITSUS RAJAS ALAVERRE LEADER PROGRAMMI ABIL MULTIFUNKTSIONAALSE VEESILMA

 

08.08.2017

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus toetada 18 projekti elluviimist Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakonnas, kokku 21 miljoni euro ulatuses. Kokku taotleti taotlusvoorus toetust 35 projektile kogumahus 38 miljonit eurot.

Investeeringutega toetatakse kolme maakonna projekte, mis eelkõige toetavad uute töökohtade loomist ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmist piirkonnas. Samas parandatakse projektidega ka avalike teenuste kättesaadavust ja elukeskkonda.

Taotlusvooru puhul on palju tugevaid taotlusi esitatud turismivaldkonnas - 18 toetatud projektist kokku 11 on sellised, mille eesmärgiks on luua piirkondade eripära rõhutavaid turismiobjekte, et tuua külastajad Tallinnast kaugemale. Sellega pikendatakse ka turistide piirkonnas viibimise aega, et mõju ulatuks võimalikult suure hulga piirkonna ettevõteteni.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengufond ja Euroopa Liit.

 

Aegviidu vald esitas kaks projekti:

Aegviidu Tervisespordikeskus
Toetuse suurus 747 771,48 eurot

Toetuse abil on kavas renoveerida Aegviidu veduridepoohoone ning välja ehitada vajalik ruumilahendus, et võtta hoone kasutusse Kõrvemaa tervisespordikompleksi keskusena – Aegviidu Tervisespordikeskus.

Hoone esimesele korrusele tuleb spordivarustuse (suusad, rattad, räätsad, discolfi kettad) laenutus- ja hooldusruum, paigaldatakse turismiinfo e-kiosk, pakihoiukapid ning tualettruumid.

Teisele korrusele tulevad riietus- , pesemis- ja saunaruumid.

Kolmandale korrusele tuleb ruum koos abiruumidega, kus on võimalik enne suuremaid üritusi nõu pidada ja mida on võimalik suurürituste (nagu Presidendimatk, suusamaraton, rattamaraton jne) ajal kasutada staabina.

Aegviidu Tervisespordikeskuse krundi planeering

 

 

"Jäneda - Aegviidu - Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus kergliiklustee" ehituse viimane etapp, pikkusega 3,2 km

Toetuse suurus 481 214,75 eurot

Toetuse abil on kavas ehitada kergtee Aegviidust Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni.  Aegviidu ja selle lähiümbrus on perspektiivikas turismi ning puhkemajanduspiirkond Harjumaa kagupiiril, olles mitmete oluliste matkateede sõlmpunktiks. Piirkond pakub loodus- ja liikumissõpradele arvukaid võimalusi erinevateks tegevusteks ning ehitatav tee loob turvalise ja ohutu võimaluse liikuda külastajatel (matkajad, tervisesportlased, puhkajad, lastega pered, pensionärid jne) Aegviidust Kõrvemaa keskuseni. Kergliiklustee on loogiliseks jätkuks Aegviidu valla kergliiklusteedele ja moodustaks ühtse terviku alates Jänedalt läbi Aegviidu kuni Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni.

 

Anija mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi rekonstrueerimine

 

 

 

Anija vallavalitsus on saanud Keskkonainvesteeringute Keskuselt rahastuse „Raudteeliikluse arendamise ja erinevate liikumisviisidega ühendamine" meetmest, millega toetati projekti „Kehra raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega" summas 784 509.00 eurot.  Anija vald lisas omaosalusena 188 491,00 eurot.
Projekti käigus on uuendatud raudteepeatuse ühendamine muude transpordiliikidega. Selleks on ehitatud ja rekonstrueeritud kergliiklusteed, rajatud on parklad autodele ja jalgratastele ning ehitatud on ka uus Jaama tänava bussipeatus. Samas on kogu ala kaetud ka uue tänavavalgustusega.

Täpsem loetelu teostatud töödest:

1.      Raudteepeatuse juurdepääsuteede remontimine 1415 meetrit

2.      Kergliiklusteede ehitamine 1637 meetrit
         Kergliiklusteede remontimine 345 meetrit

3.      Autoparkla ehitus 64 kohta

4.      Jalgrattaparkla ehitus 42 kohta

5.      Paigaldatud tänavavalgustuspunktid 79 tk 

6.      Renoveeritud tänavavalgustuspunktid 2 tk

7.      Bussipeatuse  rajamine 1 

Anija vald seadis eesmärgiks integreerida erinevaid liikumisviise, tagada Kehra raudteepeatuse parem ligipääsetavus erinevatele transpordiliikidele ning suunata vallarahvast ja külastajaid kasutama keskkonnasõbralikku transporti.
 
Teostatavate tegevuste asukoht ja etapid on ära toodud järgneval joonisel 1.
 
 
 
Projektiga kaasnevad ehitustööd on lõpetatud 10.2016.
 
 
 
 

 

Anija mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi rekonstrueerimine