Aegviidu Mesitaru lasteaia hoone energiatõhusaks muutmine

PROJEKTI RAHASTAMINE:

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (III voor)

PROJEKTI EESMÄRK:

Projekti tulemuseks on hoone energiaklass C. Hoone renoveeritakse energiatõhusamaks, tänapäevasemaks ja paraneb sisekliima. Väheneb energiatarbimine, hoone on viidud üle elektriküttelt maaküttele. Elektritarbimise vähendamiseks teostatakse välispiirete soojustamine, maasoojuspumba paigaldamine, elektriboilerite demonteerimine ning maasoojuspumbal baseeruva sooja tarbevee süsteemi väljaehitamine, aknatihendite või akende vahetus, päikesekaitsekilede paigaldus ning paigaldatakse LED-valgustid ja kulujälgimis süsteem.

PROJEKTI LÄBIVIIMISE AEG:

28.06.2022 - 28.06.2024

PROJEKTI TULEMUS:

Aegviidu Mesitaru Lasteaia hoone on ehitatud 1996. aastal ja vajab rekonstrueerimist, sest hoonel on seinte soojustus alla vajunud, aknad lasevad külma läbi ning hoonel on energiakulukas elektriküte. Ehitustööde käigus hoone soojustatakse ja viiakse üle maaküttesüsteemidele. Rekonstrueerimisel muutub hoone energiasäästlikumaks ja soojapidavaks ning paraneb sisekliima nii lastele kui töötajatele. Projekti tulemusena saab hoone energiaklassi C.

PROJEKTI MAKSUMUS:

Kogumaksumus                              1 044 000,00
Abikõlbliku kulu summa               909 261,00
Taotletav toetuse summa           554 649,21
Omafinantseeringu summa        354 611,79

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

 

Projekti peamised tegevussuunad:

 • Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks
  • varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;
  • väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;
  • olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;
  • integreeritud teenuste arendamine ja disain.
 • Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine
  • koolitusprogrammi väljatöötamine;
  • spetsialistide koolitamine ja õppereisid.
 • Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule.

 

 

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 244 807 eur

Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

 

 

Toetuse saaja: Raasiku vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja kontaktisik: Juta Asuja, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Raasiku Vallavalitsus juta.asuja@raasiku.ee

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee, 5096324

Anija valla kontaktisik: Tiina Silem, haridus- ja kultuurijuht, tiina.silem@anija.ee, 53015837