Projektist "Biojäätmete liigiti kogumise lahendused Anija valla elanikele"

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Anija Vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise lahendused Anija valla elanikele" 47 299 euroga biojäätmete kompostrite ja konteinerite ostuks. Kokku soetati projekti raames 260 kompostrit ja 3 konteinerit.

Projekti rahastavad Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest ja Anija Vallavalitsus oma eelarve vahenditest.

 

Bioloogiliselt lagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid (edaspidi toidujäätmed) peavad tekkekohal liigiti koguma kõik isikud. Soodustamaks toidujäätmete kompostimist pakub Anija Vallavalitsus enda elanikele võimalust soetada projekti raames ostetud kiirkompostreid 73% soodustusega. Tegemist on Hotbin 200 l kiirkompostriga, mida on võimalik Anija Vallavalitsuse käest osta 75.- euroga (ostuhind 279.- eurot).

Tingimused kompostri soodushinnaga taotlemiseks:

  1. Kompostri saab soetada kinnistule, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.
  2. Kinnistule, kuhu komposter soetatakse, elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks isik, kes hakkab kompostrit kasutama.
  3. Kompostrit peab kasutama sihtotstarbeliselt vähemalt 3 aastat selle saamisest samal kinnistul, kuhu kompostrit taotleti.

 

Projekti raames soetatava kompostri kasutusjuhendiga saab tutvuda SIIT.

Kompostreid on alles veel piiratud arv. Taotlust kompostri soetamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Lisainfo: Keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak, evelin.kolbak@gmail.com või +372 58 189 033